21. jul. 2011







Det du ønsket

Din nærmeste himmel
Tålmodighetens sjel
Den vakreste dansen

En tanke uten havn
En dråpe av mitt blod
Et kyss av din nemesis





Ingen kommentarer: