5. nov. 2012

når du puster
hjertet banker

ingenting
annet fungerer

leve
i minnet

dø i
øyeblikket
Ingen kommentarer: