11. feb. 2015

ikke
kast
meg
ut

av 
ditt
asyl

for
mitt
hjem

land
er
hos
deg

Ingen kommentarer: